X קלפי מודעות / השראה והתפתחות רגשית ורוחנית בעברית ובאנגלית. קלפים טיפוליים, קלפי טארוט - סוגים שונים ועוד הרבה קלפים מופלאים לעזרה עצמית, קבוצות ועוד...
ריידר טארוט / טיפת שמן קלפי טארוט שונים המשמשים ליעוץ והכונה.
קלפי מודעות בעברית / טיפת שמן קלפי מודעות בעברית וקלפים טיפוליים . משחקים לתהליכי מודעות עצמית ועבודה עם יחידים ובקבוצות ולטיפולים למיניהם . קלפים מעוררי השראה.
קלפי מודעות באנגלית / טיפת שמן קלפי מודעות והעצמה של דורין וירטו / Doreen Virtue ויוצרים בינלאומיים אחרים. פיות, מלאכים, חדי קרן, אלות / Goddess ועוד
קלפי טיפול / טיפת שמן קלפים טיפוליים המשמשים בעלי מקצוע - עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים לטיפול מעמיק ובינאישי.