את המעט שאפשר לעשות, תעשה/י
לאהבה אין גבולות, גבולות יש לאנשים שאוהבים
מפליא איך מתוך החורבות צומחים פרחים חדשים
תעז/י לחלום
לא כל המתרחש דורש התערבות
האהבה היא הכח המניע את העולם
ההגדרה הראשונית שלנו לעצמאות היא הניגודיות לאחר
אם אינך פנוי/ה לאהוב, תהיה/י עבד לכל תשוקותיך האחרות
לא צריך להמנע מפתיחות רגשית